Alpha TV

Alpha dla młodzieży

Alpha dla Młodzieży - odcinek 1 - Czy jest w życiu coś więcej?

Alpha dla Młodzieży - odcinek 4 - Na czym opiera się nasza wiara?

Alpha dla Młodzieży - odcinek 7 - W jaki sposób Bóg nas prowadzi?

Alpha dla Młodzieży - odcinek 10 - Jak opierać się złu?

Alpha dla Młodzieży - odcinek 2 - Kim jest Jezus?

Alpha dla Młodzieży - odcinek 5 - Dlaczego i jak się modlić?

Alpha dla Młodzieży - odcinek 8 - Kim jest i co czyni Duch Święty?

Alpha dla Młodzieży - odcinek 11

Alpha dla Młodzieży - odcinek 3 - Dlaczego Jezus umarł?

Alpha dla Młodzieży - odcinek 6 - Dlaczego i jak czytać Biblię?

Alpha dla Młodzieży - odcinek 9 - Jak zostać napełnionym Duchem Świętym?

Alpha dla Młodzieży - odcinek 12

Wykłady Alpha

Sesja 1: Czy jest w życiu coś więcej?
 

Sesja 4: Skąd mieć pewność, że to, w co wierzę, jest prawdą?

Sesja 7: W jaki sposób Bóg nas prowadzi?

Sesja 10: Co czyni Duch Święty?
 

Sesja 13: Dlaczego i jak mówić innym o Jezusie?

Sesja 16: Jak najpełniej przeżyć życie?

Sesja 2: Kim jest Jezus?
 

Sesja 5: Dlaczego i jak się modlić?
 

Sesja 8: Wprowadzenie do weekendu
 

Sesja 11: Jak zostać napełnionym Duchem Świętym

Sesja 14: Czy Bóg dzisiaj uzdrawia?

Sesja 3: Dlaczego Jezus umarł?
 

Sesja 6: Dlaczego i jak czytać Biblię?

Sesja 9: Kim jest Duch Święty?
 

Sesja 12: Jak opierać się złu?
 

Sesja 15: A co z Kościołem?
 

Wykłady Alpha (w języku angielskim)

Session 1: Is there more to life than this?

Session 2: Who is Jesus?

Session 3: Why did Jesus die?

Session 4: How can I have faith?

Session 5: Why and how do I pray?

Session 6: Why and how should I read the bible?

Session 7: How does God guide us?

Session 8: Who is the Holy Spirit?

Session 9: What does the Holy Spirit do?

Session 10: How can I be filled with the Holy Spirit?

Session 11: How can I make the most of the rest of my life?

 

Session 12: How can I resist evil?

Session 13: Why and how should I tell others?

Session 14: Does God heal today?

Session 15: What about the Church?

Wykłady na żywo w Alpha TV

Alpha TV Live

Wykłady Alpha są co tydzień transmitowane na żywo z kościoła HTB w Londynie.

Można je obejrzeć na stronie alpha.org