Alpha w Kontekście Katolickim

Co to jest Alpha? 

Alpha jest parafialnym narzędziem ewangelizacyjnym opartym na gościnności, dzieleniu się i otwartej rozmowie. Ta sama Alpha, pod względem zawartości, jest prowadzona na całym świecie przez chrześcijan wszystkich tradycji i opiera się na wspólnym głoszeniu, służbie i świadectwie. Ponad 20 milionów osób doświadczyło Alpha w 112 językach w 169 krajach na całym świecie.

Ewangelizacja

Alpha jest narzędziem, które wprowadza ludzi do poznania Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie - kerygmatu. Jak mówi papież Franciszek: "Nie ma nic bardziej solidnego,  bardziej głębokiego, bardziej pewnego, bardziej treściwego i bardziej mądrego niż takie orędzie." (EG, 165).

Spotkanie

Alpha zabiera ludzi w podróż, prowadząc często do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem.
To pozwala ludziom zadawać pytania, dzielić się pomysłami, budować przyjaźń i doświadczać miłości Boga poprzez moc Ducha Świętego.

Każdy

Alpha jest dla każdego; ze wszystkich środowisk, ze wszystkich kontekstów, w każdym wieku. Alpha szczególnie przyciąga wielu młodych ludzi, którzy zadają pytanie: "Czy w życiu jest coś więcej?".

 
"W końcu zauważmy, że ewangelizacja związana jest istotnie z głoszeniem Ewangelii tym, którzy nie znają Jezusa Chrystusa [...]. Wielu z nich, ogarniętych tęsknotą za obliczem Boga, szuka Go w skrytości, również w krajach o starej tradycji chrześcijańskiej. Wszyscy mają prawo przyjąć Ewangelię. Chrześcijanie mają obowiązek głoszenia jej, nie wykluczając nikogo". 

Papież Franciszek, Evangelii Gaudium, 15

 

Jak to działa?

Alpha to seria spotkań wyjaśniających wiarę chrześcijańską, prowadzona zazwyczaj przez jedenaście tygodni przez świeckich liderów w imieniu parafii.
Na każdym spotkaniu przyglądamy się różnym pytaniom odnośnie wiary, a celem tego jest nawiązanie rozmowy. Żadna Alpha nie wygląda tak samo, ale zasadniczo są trzy istotne elementy: posiłek, wykład i dyskusja.

Na początek 

Posiłek

 

Posiłek lub przekąski to istotna część Alpha; spożywanie posiłku razem z innymi jest świetne dla budowania wspólnoty. Spotkanie zaczyna się od wspólnego posiłku, co stwarza przestrzeń do nawiązywania znajomości.

 

Potem

Wykład

Po posiłku następuje krótki wykład - na żywo lub
w formie video. Wykłady te, poruszają problemy związane z wiarą. Mają na celu zaangażowanie
i inspirowanie do rozmowy.

Zobacz

Na koniec

Dyskusja

Małe grupy stwarzają okazję do wymiany myśli
i pomysłów na poruszony temat oraz do budowania zaufania i przyjaźni. Rolą gospodarza jest ułatwiać dyskusję, zachęcając gości do włączenia się,
z otwartością i uczciwością, ale bez krytyki czy osądzania. Grupy te często przeradzają się w małe wspólnoty chrześcijańskie w parafii.

What others say

Endorsements

Learn how to run Alpha

Learn how