Ogólnopolska Konferencja Alpha 2015

Dzieki za knferencję.jpg

Jedność w Jezusie i dla Jezusa. Modlitwa, uwielbienie, nauczanie, wspólnota i misja. Tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Konferencji Alpha zgromadziła na warszawskim Bemowie ponad 400 osób! To najwięcej w historii. Czy zmieniło się coś jeszcze?

Wydarzenie z 10 i 11 października 2015 roku to oprócz Konferencji Alpha było też spotkaniem środowisk związanych z Alpha dla Młodzieży, Kursem Małżeńskim oraz Kursem Uwielbienia, którego oficjalne wprowadzenie na polski grunt odbyło się w czasie Konferencji.

Czas Konferencji Alpha to przede wszystkim czas spotkania różnych środowisk Alpha. Kiedy bogactwo doświadczonych ośrodków miesza się z entuzjazmem nowo powstających miejsc, które rozpoczynają Alpha w swojej wspólnocie, parafii czy mieście, wtedy najbardziej widać jak cenne i ważne jest wspólne przebywanie, wspólne stawianie pytań i jak ważne są tego typu spotkania. Tegoroczna Konferencja położyła nacisk na dwa aspekty – wspólne stawianie celów i szkolenia.

 Bp. Andrzej Siemieniewski

Bp. Andrzej Siemieniewski

Sobotnie przedpołudnie to czas prezentacji owoców Alpha w lokalnych społecznościach a także spotkanie z jednym z zaproszonych gości, jakim był bp Andrzej Siemieniewski. Duchowny zachęcał do ewangelizacji przytaczając nauczanie papieża Franciszka o nieustającej potrzebie radosnego głoszenia. Zwrócił też uwagę na praktyczne sposoby poszukiwania zapału i motywacji do działania, jakie powinien pokładać w sobie każdy chrześcijanin. Według bpa Siemieniewskiego celebracja wydarzeń o skali, podobieństwie i sile Konferencji Alpha, to jeden z najlepszych sposobów do nabrania wiatru w żagle codziennej pracy. Jeszcze przed sobotnim obiadem uczestnicy Konferencji mogli poznać owoce Alpha w różnych środowiskach. Liderzy Alpha z m. in. Warszawy, Białegostoku, Torunia, Gliwic i Wrocławia dzielili się owocami zmiany, jakie dzięki wykorzystaniu Alpha oglądają społeczności ich miast.

Pośrodku dnia odbyła się eucharystia, na którą zostali zaproszeni wszyscy chrześcijanie – bez względu na denominację był to czas jedności i współodczuwania misji głoszenia.

Drugi wymiar konferencji to ścieżki szkoleniowe. Na Alpha 2015 odbyło się ich aż pięć – najważniejsza, Run Alpha – czyli o tym, jak prowadzić Alpha; ścieżka GAT Team, która przygotowuje trenerów szkolących kolejne ekipy specjalne oraz ścieżki innych dzieł – ścieżka przygotowująca do prowadzenia Alpha dla Młodzieży, do prowadzenia Kursu Małżeńskiego a także Kursu Uwielbienia. Każda ścieżka szkoleniowa przewidywała pięć unikalnych sesji, dotyczących prowadzenia Alpha w danym kontekście lub wykorzystaniu narzędzia, jakim jest Kurs Małżeński i Kurs Uwielbienia.

Szczególnym wydarzeniem był sobotni wieczór, który prowadzili goście z Worship Central. Nick Drake, Tim Muller i Simon Backer przyjechali do Warszawy, żeby poprowadzić ścieżkę szkoleniową Kursu Uwielbienia, a także przygotowali i poprowadzili wieczorne spotkanie modlitewne. Podczas nauczania poprzedzającego uwielbienie Nick Drake przytaczał biblijne postawy, motywy i powody uwielbienia. W czasie modlitwy Duch przemawiał do niejednego z serc zgromadzonych w Sali pod kościołem Michalitów na Bemowie. Była to także przestrzeń wzajemnej służby we wstawiennictwie i wspólnego wywyższania Tego, który jest Panem świata i wszystkiego, co związane jest z Alpha.

Niedzielne przedpołudnie wypełnił czas świadectw zmiany życia, jakie dokonało się na Alpha. Odbyły się również spotkania podsumowujące pracę poszczególnych ścieżek. Niedzielne sesje ogólne były z kolei czasem prezentacji Dyrektora Krajowego Biura Alpha – Antoniego Tompolskiego o wizji dla Alpha na najbliższe lata. Tompolski zwrócił uwagę nie tylko na intensywny rozwój Alpha, ale także na kontekst, w jakim Polska znajduje się obecnie. Razem ze swoimi współpracownikami przedstawił przegląd aktualnych projektów, jakie są udziałem całego środowiska Alpha. Z dużym entuzjazmem przyjęta została wiadomość o uruchomieniu sklepu internetowego z materiałami do prowadzenia Alpha, Alpha dla Młodzieży, Kursu Małżeńskiego oraz Kursu Uwielbienia. Na produkcję i wznawianie materiałów zebrana została kolekta, której wysokość w ciągu dwóch dni wyniosła aż 2 555 zł. Dziękujemy!

W końcu spotkania wszyscy uczestnicy Konferencji mogli pobłogosławić nowo mianowanym liderom odpowiedzialnym na szczeblu krajowym za rozwój Kursu Małżeńskiego – Uli i Marcinowi Dudek oraz Alpha dla Młodzieży – Michałowi Rajsowi. Czas Konferencji 2015 zakończyły podziękowania oraz gromkie brawa dla Jezusa.

Następna ogólnopolska konferencja odbędzie się w dniach 8-9 października 2016 roku.
Do zobaczenia!

Pin Goog