Alpha rekrutuje

Alpha rekrutuje - HD.jpg

Pracownik Krajowego Biura Alpha
Oferta pracy

Alpha Polska jest częścią międzynarodowej sieci organizacji zajmującej się tworzeniem i przekazywaniem chrześcijanom wszystkich denominacji sprawdzonych i efektywnych narzędzi ewangelizacji. W Polsce rolę tę pełni Stowarzyszenie Alpha Polska, które posługuje się statusem organizacji pożytku publicznego. Do celów statutowych Stowarzyszenia należy przede wszystkim realizacja misji i wizji Alpha, zwłaszcza: ewangelizacja, odnowa Kościoła i przemiana społeczeństwa poprzez zmianę życia jednostek.

Pracownik Krajowego Biura Alpha wspiera rozwój Alpha w lokalnych środowiskach na terenie Polski. Stanowi pomoc dla każdego zainteresowanego tą inicjatywą, zwłaszcza dla osób, które dopiero rozpoczynają prowadzenie Alpha lub zastanawiają nad nim. Buduje i rozwija relacje z ludźmi odpowiadając na ich potrzeby poprzez doradztwo, organizację spotkań i szkoleń oraz inne działania, w tym także wynikające z jego własnej inicjatywy i kreatywności.

Miejsce pracy: Kraków

Wymagamy:

 • Znajomości Alpha i doświadczenia w jej prowadzeniu

 • Dyspozycyjności (w tym także w niektóre weekendy) i gotowości do odbywania podróży po kraju

 • Umiejętności pracy zdalnej

 • Komunikatywności, wysoko rozwiniętych zdolności interpersonalnych (tak w mowie, jak i w piśmie)

 • Łatwości w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów

 • Gotowości do współpracy z wszystkimi denominacjami chrześcijańskimi

 • Zaangażowania, zdolności sprawnej i terminowej realizacji zadań

 • Samodzielności i wykazywania własnej inicjatywy

 • Efektywnego zarządzania swoim czasem

 • Umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi biurowych (pakiet Office, pakiet Google)

Mile widziane:

 • Znajomość języka angielskiego

 • Prawo jazdy

 • Zdolności muzyczne (gra na gitarze, śpiew)

Zapewniamy:

 • Pracę w zespole osób oddanych ewangelizacji

 • Umowę o pracę

 • Bardzo elastyczny czas pracy

 • Możliwość pracy zdalnej

 • Możliwość negocjacji tak wymiaru godzin, jak i wysokości wynagrodzenia

 • Dużo samodzielności

 • Możliwość rozwinięcia swoich umiejętności w dziedzinie organizacji wydarzeń, promocji, zdolności trenerskich itp.

 • Wyjazdy na krajowe i zagraniczne konferencje poświęcone Alpha (Leadership Conference, Run Alpha itp.)

 • Szkolenia wspierające umiejętności wymagane do wypełniania obowiązków

Lista zadań:

 • Planowanie i organizacja szkoleń przygotowujących do prowadzenia Alpha

 • Wspieranie organizacji wydarzeń poświęconych Alpha (Ogólnopolska Konferencja Alpha, Regionalne Konferencje Szkoleniowe Alpha itp.)

 • Udział i prezentacja Alpha podczas konferencji, kongresów, spotkań katechetycznych itp. wydarzeń chrześcijańskich, zwłaszcza poświęconych nowej ewangelizacji

 • Utrzymywanie bieżącego kontaktu z osobami prowadzącymi Alpha

 • Wspieranie bieżących projektów Krajowego Biura Alpha, także poświęconych innym kontekstom (Kurs Małżeński, Kurs Uwielbienia).

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą, napisz na adres biuro@alphapolska.org, dołączając swoje CV i opisując swoje doświadczenie w prowadzeniu Alpha.

 
Pin Goog