Polityka Prywatności

Alpha International respektuje prawo użytkowników do poufności danych osobowych. Zgromadzone informacje wykorzystujemy jedynie w sposób wymieniony w oświadczeniu. Oświadczenie dotyczy informacji zebranych na następujących stronach: alpha.org, alphaprintshop.org, godatwork.org.uk, prayercourse.org, themarriagecourses.org, shop.alpha.org, williamwilberforcetrust.org, worshipcentral.org.

Część I. Gromadzenie danych

Alpha International gromadzi dane poprzez stronę internetową. Prosimy o podanie informacji podczas wypełniania formularzy rejestracji, inne pobieramy bez wyraźnej zgody użytkowników.

Dane personalne dzieci

Alpha nie jest skierowana do dzieci. Nigdy świadomie nie prosimy dzieci poniżej 13. roku życia o ujawnianie danych personalnych.

Informacje, które podajesz

Od użytkowników naszej strony pobieramy następujące dane: imię, płeć, datę urodzenia, stan cywilny, wyznanie, numer telefonu, adres e-mail, lokalizację geograficzną. Możemy również gromadzić informacje, których udziela nam użytkownik o innych osobach: ich imiona, płeć, datę urodzenia, status cywilny, wyznanie, adres e-mail i lokalizację geograficzną.

Automatyczne pobieranie danych

Pobieramy następujące dane, które nie są danymi osobowymi: kraj pochodzenia, dostawcę usług internetowych, adres IP, szybkość połączenia czy rodzaj przeglądarki. Pobieramy dane demograficzne w celu monitorowania użytkowania strony. Pobieramy następujące informacje przez zapis sesji, pliki cookies przeglądarki internetowej.

Pliki Cookies

Korzystamy z plików cookies. Plik Cookie to mały plik tekstowy, który nasz serwer umieszcza na twardym dysku komputera użytkownika jako unikalny identyfikator. Cookies umożliwiają Alpha International śledzenie wzorców użytkowania i dostarczania treści dostosowanych do użytkowników. Pliki Cookies mają termin wygaśnięcia. Nasze cookies nie gromadzą danych osobowych.

Część II. Użytkowanie informacji

Najważniejszy cel użytkowanie danych osobowych

Informacje zebrane przez Alpha International, będą wykorzystywane do przetwarzania wszelkich zamówień lub rejestracji zdarzeń wprowadzonych przez jedną z naszych stron internetowych, a także utrzymania aktualnych zapisów. Użytkownicy, którzy przekazują informacje mogą otrzymywać potwierdzenia lub ogłoszenia drogą e-mailową.

Inne cele użytkowanie danych osobowych

Zarejestrowani użytkownicy mogą otrzymywać od nas dodatkowe informacje o produktach, usługach oraz newslettery. Użytkownik może nie otrzymywać takich informacji, jeśli sobie tego nie życzy ze względy na ochronę swoich danych osobowych. 

Dzielenie się danymi ze stroną trzecią

Udostępniamy dane następującym osobom trzecim: STL (dostarczenia zamówionych produktów), Protx (transakcje online kartą elektroniczną), Integra (obsługa techniczna bazy danych), BTB Mailflight (firma kolportażowa), innym krajom i lokalnym biurom Alpha, Royal Borough of Kensington i Chelsea (systemy monitorowania danych), dostawcom technologii i firmom wspierającym oraz innym kluczowym kontaktom, z którymi konieczne jest dzielenie się informacjami.

Linki 

Na naszej stronie znajdują się linki to innych stron. Uwaga! Jeśli klikasz w link do innej strony internetowej, zapoznaj się z jej polityką prywatności. Może być ona różna od naszej.

Zmiany w polityce prywatności

Jeśli nasza polityka gromadzenia danych i ich wykorzystania ulegnie zmianie, zostaniesz o tym powiadomiony drogą e-mailową wciągu 5 dni roboczych od wprowadzenia zmian.

Część III Dostęp do informacji

Możesz zażądać kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat w formie do odczytu za opłatą 10,00 £. Jeśli chcesz otrzymać kopię tych danych osobowych może to zrobić kontaktując się z nami w jeden z następujących sposobów. Email: webmaster@alpha.org, telefon: 0845 644 7544, Fax +44 20 7589 3390, pocztą: Alpha International, HTB, Brompton Road, London SW7 1JA, UK

Alpha International utrzymuje aktualność informacji poprzez rutynowe czyszczenie wygasłych danych.

Niepoprawne dane

Użytkownicy mogą poinformować nas o niepoprawnych danych drogą e-mailową: webmaster@alpha.org

Usuwanie danych osobowych

Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy za pomocą zgłoszenia drogą e-mailową.

Niektóre dane osobowe nie mogą zostać całkowicie usunięte ze względu na regulamin.

Część IV Rozwiązywanie problemów

Jeśli pojawią się problemy, użytkownik może skontaktować się z nami za pomocą:

Email: webmaster@alpha.org, telefon: 0845 644 7544, Fax +44 20 7589 3390, pocztą: Alpha International, HTB, Brompton Road, London SW7 1JA, UK

Zobowiązujemy się do rozwiązania zaistniałych problemów w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

Przechowywanie i bezpieczeństwo danych

Alpha International zabezpiecza dane użytkowników za pomocą następujących środków: zapory sieciowej, hasła, protokołu SSL i innych technologi oraz procedur, aby chronić prywatność odbiorców. Jeśli masz dalsze pytania o prywatność i bezpieczeństwo danych, skontaktuj się z nami wysyłając e-maila na: webmaster@alpha.org

Wyłączenie odpowiedzialności

Zawartość strony udostępniana jest to osobistego, niekomercyjnego użytku. Zabrania się kopiowania, powielania, rozprowadzania, transmisji, nadawania, wyświetlania, sprzedawania, licencjonowania lub innego rodzaju wykorzystania zawartości strony w innych celach bez zgody Alpha International.