Alpha w parafii

Alpha jest najbardziej efektywna w parafiach, które traktują ją jako część swojego procesu ewangelizacyjnego – uważa ojciec John Riccardo mówiąc o wpływie Alpha w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Plymouth, Michigan:

 

Parafie prowadzące Alpha dwa lub trzy razy w roku odkryły, że pomaga to rozwinąć trzy zasadnicze elementy kultury misyjnej na długi czas:

Kultura zapraszania i gościnności

Alpha pomaga parafii stać się wspólnotą ewangelizacyjną. Ci, którzy doświadczyli Alpha, często chcą dzielić się swoim doświadczeniem z przyjaciółmi i zaprosić ich na następną edycję. Model gościnności Małych Grup Alpha, może przeniknąć życie całej parafii.

Kultura spotkania

Alpha sprzyja osobistym spotkaniom i budowaniu relacji z Jezusem poprzez moc i działanie Ducha Świętego. Często to doświadczenie działa jak katalizator do wzrostu ludzi w uczniostwie. Przez zwykły model używany na Alpha w posłudze modlitewnej, ludzie uczą się jak modlić się za siebie nawzajem a to staje się zwyczajną częścią życia parafii. Dodatkowo zaczynają inną posługę w parafii.

Kultura misyjnego uczniostwa

Alpha angażuje świeckich ludzi w życie i misję Kościoła. Często goście, którzy doświadczyli Alpha stają się efektywnymi i pewnymi siebie ewangelizatorami, ponieważ dzielą się wpływem jaki Jezus miał na ich życie.

Jako część tego procesu rozwijania uczniów, Alpha umożliwia parafii utworzenie „linii przywództwa” [przewodnictwa przywódczego- przyp. red.]. Niektórzy goście są zaproszeni do współtworzenia kolejnej Alpha jako pomocnicy, a następnie jako gospodarze. Daje to gościom możliwość zaangażowania się w misję Kościoła niedługo po uczestnictwie w Alpha.

Szkolenie jest istotne na każdym etapie, by pomóc gospodarzom i pomocnikom nabrać pewności siebie. Wreszcie, mogą poprowadzić Alpha w imieniu parafii
w innych kontekstach, takich jak młodzieżowe, studenckie czy więzienne. Aby linia kierownicza mogła sprawnie działać, ważne jest, aby zespół Alpha był nieustannie odnawiany poprzez przesuwanie gospodarzy i pomocników do innych posług w parafii po około 2 – 3 latach. Alpha może stać się wówczas trampoliną do służby
w szerszej misji Kościoła.

Posłuchaj co inni mówią o Alpha